[ zamknij ]
Kategorie
Producenci
Kontakt
Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży, zapisz się do Newslettera APOGEO.
dowiedz się więcej >
polityka prywatności >
Wyszukiwane frazy
Znajdź nas
Krajowy Rejestr Długów
Jakie oprogramowanie geodezyjne?
JAKIE OPROGRAMOWANIE GEODEZYJNE?

Stojąc przed wyborem oprogramowania dla swojej firmy zastanawiasz się, które programy najlepiej spełnią Twoje oczekiwania, pozwalając w pełni zrealizować zamierzone zadania nie nadwyrężając przy tym zbytnio kieszeni, szczególnie w przypadku licencji na kilka stanowisk. Odnośnie profesjonalnych rozwiązań mapowych (MicroStation, AutoCAD czy EwMapa) zadanie jest ułatwione, gdyż wybór wynika najczęściej z popularności programu na danym terenie, systemu używanego przez ośrodek i zapotrzebowań inwestorów dla których wykonujesz roboty. Podobnie sytuacja ma się z programami do obliczeń w terenie, gdyż na polskim rynku funkcjonuje jedno takie rozwiązanie – C-GEO na Pocket PC Oprogramowanie do obliczeń GPS jest natomiast w dużej mierze uzależnione od firmy, której odbiornik posiadasz.


Problem pojawia się odnośnie programów obliczeniowych i zintegrowanych z nimi prostych programów mapowych oraz zarządzających firmą. Zazwyczaj masz dylemat – WinKalk, MikroMap i Operat, czy też może C-GEO. I jeden i drugi system zapewnia wykonywanie wszelkich obliczeń geodezyjnych (WinKalk, C-GEO), opracowanie mapowe (MikroMap, C-GEO – połączone z obliczeniami), oraz organizację pracy w biurze geodezyjnym odnośnie składanych operatów, faktur, czy klientów (Operat). Dokonując wyboru należy kierować się kilkoma przesłankami, pozwalającymi dopasować oprogramowanie do Twoich potrzeb.


  WinKalk, MikroMap i Operat, czy C-GEO?

Aby ułatwić odpowiedź na to pytanie proponujemy wykonanie krótkiego testu i analizę udzielonych odpowiedzi („a” lub „b”):
 1. Jaki typ działalności geodezyjnej prowadzisz?
   a) jednoosobowa firma geodezyjna / jestem podwykonawcą
   b) biuro zatrudniające od kilku do kilkudziesięciu osób
 2. Czy planujesz rozwój swojej firmy?
   a) nie - typ działalności, który prowadzę w zupełności mi wystarcza
   b) jak najbardziej, chcę się rozwijać - poszerzać działalność i ilość pracowników
 3. Jakie typ prac wykonujesz?
   a) głównie „drobnica” geodezyjna, czyli małe mapy do celów projektowych, inwentaryzacja podwykonawcza budynków i przyłączy do nich, podstawowe podziały i rozgraniczenia
   b) drobne roboty geodezyjne + wielkopowierzchniowe opracowania mapowe, obsługa dużych inwestycji liniowych, budowlanych i drogowych, modernizacje ewidencji gruntów i budynków, podziały i rozgraniczenia na dużą skalę
 4. Czy oddajesz swoje prace w formie cyfrowej?
   a) nie - jedynie współrzędne do ośrodka
   b) tak – mapy do celów projektowych dla projektantów, inwentaryzacje dla określonych branż
 5. Czy pozyskujesz mapy cyfrowe i obliczenia z innych programów?
   a) nie - wykorzystuję jedynie pliki tekstowe ze współrzędnymi
   b) tak - otrzymuję projekty i mapy w formie cyfrowej, jak również obliczenia z innych programów
 6. Jaki typ pomiarów i obliczeń prowadzisz?
   a) pomiary w terenie z rejestracją, obliczenia w biurze; materiały do tyczenia przygotowywane są również w biurze
   b) obliczenia głównie w biurze, ale zdarza się że wykorzystuję instrument z palmptopem lub samego palmptopa do obliczeń bezpośrednio w terenie, zarówno przy pomiarze jak i tyczeniu
 7. W jaki sposób organizujesz pracę swojego biura?
   a) przy mojej ilości robót segregatory w zupełności wystarczają, mam kilka przykładowych operatów w zależności od ośrodka pod który wykonuję robotę
   b) mam dużo zleceń od różnych klientów i pod różne ośrodki, operaty są składane przez kilka osób
Większość odpowiedzi a) : system WinKalk, MikroMap i Operat jest dla Ciebie wystarczający – podstawowe obliczenia geodezyjne połączone z prostą obsługą mapową i zarządzaniem małym biurem przy pomocy programu Operat. To wszystko przy bardzo korzystnej cenie. Proponujemy jednak zapoznać się również z charakterystyką programu C-GEO, gdyż w przyszłości, wraz z rozwojem działalności, możesz potrzebować bardziej profesjonalnych rozwiązań.
Większość odpowiedzi b) : wybór jest tylko jeden – C-GEO. W pełni zintegrowany profesjonalny system obliczeniowo-mapowy posiadający wiele zaawansowanych funkcji geodezyjnych, umożliwiający opracowywanie map na poziomie takich programów jak MicroStation, AutoCAD czy EwMapa.

Oczywiście jeżeli dopiero rozpoczynasz działalność i zastanawiasz się nad wyborem oprogramowania dla swojej firmy, powyższe zagadnienia rozważ pod względem swoich planów i oczekiwań. Nie zapominaj jednak, że już Mickiewicz pisał „mierz siły na zamiary, nie zamiar podług sił”.

W dalszej części tego poradnika zapoznasz się z przedstawionymi powyżej rozwiązaniami obliczeniowymi i mapowymi. Jeżeli chcesz profesjonalnie zarządzać swoją firmą na poziomie zgłaszanych robót i obiegu dokumentów, zapraszamy do poradnika Zorganizuj pracę w biurze geodezyjnym.

  WinKalk – podstawowe narzędzie każdego geodety

Jest to podstawowy program obliczeniowym dla zadań geodezyjnych. Zawarte jest w nim ponad 30 różnego rodzaju funkcji obliczeniowych, realizujących najróżniejsze zadania - zarówno te typowe, jak przeliczanie tachimetrii, domiarów, wcięć, pól, danych do wyniesienia, jak i te bardziej wyrafinowane, jak poligon, stanowiska swobodne, czy projektowanie działek na zadaną powierzchnię.Jego funkcjonalność można powiększyć dodatkowymi modułami. Podstawowe, wykorzystywane prawie przez każdego geodetę to:
 • współpraca z rejestratorami i tachimetrami - bezpośrednia transmisja do programu obliczeń i współrzędnych ze wszystkich dostępnych obecnie na rynku rejestratorów i tachimetrów
 • niwelacja i obliczanie mas ziemi - pozwala na obliczanie wysokości punktów pomierzonych metodą niwelacji technicznej, precyzyjnej i punktów rozproszonych; funkcja „obliczanie mas ziemi” pozwala na obliczenie objętości mas ziemi na zadanym obszarze na podstawie pewnej ilości punktów o znanych wysokościach
 • transformacja układów - umożliwia transformację współrzędnych punktów pomiędzy różnymi układami geodezyjnymi
W przypadku bardziej zaawansowanych robót możesz wykorzystać jeszcze:
 • wyrównanie ścisłe - służy do wyrównywania sieci o dowolnej konstrukcji (sieci poligonowe, kierunkowe, wcięcia, sieci niwelacyjne i inne) do 1000 punktów
 • projektowanie tras - moduł wykorzystywany głównie przy obsłudze inwestycji drogowych - operacje związane z obliczaniem łuków kołowych i łuków pośrednich (klotoid), a także zadania na okrąg i proste
W programie WinKalk dla każdej funkcji obliczeniowej mamy możliwość wydrukowania tabelarycznego raportu i obejrzenia szkicu. Moduł graficzny wbudowany w program pozwala na oglądanie obliczanych konstrukcji geodezyjnych, powiększanie i edycję. Rysunek możesz także wydrukować, jednak do bardziej zaawansowanych opracowań mapowych służy powiązany z nim na zasadzie importu i eksportu danych program MikroMap.
  Mikromap – prosty program graficzny do tworzenia geodezyjnych map i szkiców

Program MikroMap w wersji bazowej umożliwia skorzystanie z bazy punktów obliczonych programem WinKalk. Z tej bazy wybierasz punkty, które pojawią się na mapie jako tzw. punkty swobodne. Nie wchodzą one w skład treści mapy, stanowią jedynie “osnowę” na której możesz tworzyć rysunek - przy użyciu odpowiednich funkcji możesz “zakotwiczać” w tych punktach symbole i wierzchołki rysowanych linii. Przy kreśleniu linii masz możliwości domykania, domykania prostopadłego lub wcięciem, doliczania pojedynczych punktów na podstawie czołówek. Są też funkcje kreślenia linii równoległych, wstawiania czołówek, kreślenia skarp, schodów, przeliczania pomiarów na mapie. Program posiada też podstawowe funkcje topologiczne, system podpowiedzi symboli K1, możliwość definiowania własnego paska narzędzi.

Podobnie jak w przypadku programu WinKalk możesz rozbudować MikroMap o dodatkowe moduły. Zazwyczaj przez geodetów wykorzystywane są dwa poniższe moduły:
 • rastry - import/eksport - zawiera on funkcje pozwalające na wstawienie na rysunek rastra w formacie BMP, TIFF lub JPG, jego kalibrację, oraz wymianę z innymi programami na zasadzie importu i exportu
 • transformacja map do innych układów - umożliwia przetransformowanie treści mapy pomiędzy rożnymi układami geodezyjnymi (WGS84, 1942, 1965, 1992, 2000), bez punktów dostosowania
MikroMap oferuje jeszcze dwa opcjonalne moduły:
 • warstwice - tworzy automatycznie warstwice i przekroje na podstawie wprowadzonych pikiet
 • automatyczna wektoryzacja rastrów - pozwala na automatyczne przeanalizowanie zawartości rastra i narysowaniu nad każdą linia na rastrze łamanej linii wektorowej w miarę wiernie odzwierciedlającej przebieg linii na rastrze, jest to alternatywa dla ręcznego rysowania linii na tle rastra  Operat – program do tworzenia dokumentacji robót geodezyjnych

Program Operat to prosty program wspomagający tworzenie i drukowanie typowej dokumentacji robót geodezyjnych. Umożliwia przygotowanie typowych pism, formularzy i operatów geodezyjnych. Dodatkową korzyścią z jego stosowania jest zachowanie wszystkich informacji o wykonywanych pracach w bazie danych, z możliwością wyszukiwania archiwalnych informacji o działkach i osobach. Posiada wbudowany edytor tekstów, dzięki któremu nie wymaga stosowania Worda ani innych edytorów zewnętrznych.Istnieje możliwość edycji gotowych raportów, a także zmiany szablonów raportów oraz dodawanie własnych raportów, także w formie skanów. Przy pomocy programu można przygotować zgłoszenia roboty geodezyjnej, pisma przewodnie, sprawozdania, pisma związane z okazaniem granic (zawiadomienia, etykiety adresowe, protokoły graniczne), naklejki na mapy różnego rodzaju, wykazy zmian gruntowych i wiele innych. Program potrafi też przypomnieć o umówionych terminach spotkań, czy terminach wykonania.  Oprogramowanie C-GEO – nowoczesny system wspomagający pracę geodetów

Unikalny pakiet oprogramowania, który poprzez dokładne osadzenie w polskich wymaganiach prawnych stał się najbardziej uniwersalnym narzędziem pracy nie tylko dla geodetów, ale też innych branż związanych z geolokalizacją. Biorąc pod uwagę jego cenę i intuicyjność obsługi, jest rzeczywistym konkurentem dla zagranicznego oprogramowania CAD (np. AutoCAD lub Microstation). Użytkownikami C-GEO są zarówno małe prywatne przedsiębiorstwa geodezyjne w całej Polsce, jak i największe firmy z branż: geodezja i kartografia, budownictwo, drogownictwo, archeologia, kolejnictwo, gospodarka wodna, rolnictwo i leśnictwo, geologia, zakłady przemysłowe (stocznie, browary), przedsiębiorstwa komunalne, jednostki wojskowe, urzędy administracji geodezyjnej, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie, gminne i miejskie, górnictwo, medycyna, szkolnictwo średnie i wyższe.Program umożliwia współpracę ze wszystkimi dostępnymi w Polsce tachimetrami, niwelatorami kodowymi i rejestratorami w przetwarzaniu danych terenowych. Pomaga w rozwiązywaniu najważniejszych zadań obliczeniowych spotykanych w geodezji, takich jak: niwelacja techniczna i precyzyjna, tachimetria, wcięcia (kątowe, liniowe, wstecz, kombinowane, z wyrównaniem, przestrzenne), przecięcia (prostych, okręgów), powierzchnie działek i użytków, podziały działek na zadaną powierzchnię, ciągi poligonowe, domiary, rzutowanie, obliczenia biegunowe, tyczenie biegunowe, transformacje współrzędnych (Helmerta i afiniczna), redukcje odwzorowawcze (65, 2000), analiza przemieszczeń pionowych, rozliczanie użytków w działkach, analiza topologii, regulacja suwnic, dzienniki kątów, boków i kierunków, itp.Program umożliwia także wykonywanie numerycznych modeli terenu NMT (objętości, przekroje, warstwice, pola powierzchni w przestrzeni, modele 3D – Open GL), przekrojów pionowych (także objętości robót drogowych) oraz obliczenia tras drogowych XYZ (oś trasy i punkty dodatkowe, kontrola realizacji trasy). Dzięki programowi możesz w prosty i szybki sposób przeliczać współrzędne między różnymi układami (1965, 1992, 2000, WGS 84), a także efektywne tworzyć większe opracowania mapowe poprzez funkcje przyspieszające powstawanie mapy (np. baza często wstawianych tekstów na mapach, zaawansowane edytory obiektów mapowych, szybka zmiana atrybutów rysowanych obiektów i kilkadziesiąt innych opcji).

Dodatkowo producent zaproponował aż siedem opcjonalnych modułów, rozbudowujących program C-GEO o kolejne funkcje:
 • kalibracja rastra – umożliwia wczytanie plików graficznych w formatach: *.bmp, *.jpg, *.pcx, *.tif, *.png, *.tga
 • objętości i warstwice – służy do obliczania objętości wygenerowanego modelu terenu, kreślenia warstwic na mapie oraz wykonywania przekrojów pionowych modelu terenu
 • odległości od płaszczyzny – pozwala na przeliczenie współrzędnych XYZ mierzonego obiektu z układu pomiarowego na układ projektowy
 • projektowanie tras XYZ – pozwala na wyznaczenie punktów głównych i pośrednich trasy zadanej przez wierzchołki i parametry krzywych
 • przekroje pionowe terenu – umożliwia wygenerowanie rysunku przekrojów na podstawie danych liczbowych
 • wyrównanie ścisłe sieci – umożliwia wyrównanie ścisłe metodą najmniejszych kwadratów sieci poziomej i niwelacyjnej
 • zewnętrzne bazy danych – służy do przeglądania zewnętrznych baz danych w formacie Microsoft Access i DBase
Oprogramowanie C-GEO dostępne jest także w wersji Pocket PC. Przeznaczony jest do pracy na większości dostępnych na polskim rynku palmtopów, tabletów i innych komputerach typu hand held. Zadania zapisywane w C-GEO Pocket PC są kompatybilne z zadaniami tworzonymi w C-GEO. Dzięki C-GEO Pocket PC możesz mieć całe biuro przy sobie i wykonywać niezbędne obliczenia bezpośrednio w terenie.

       Podsumowanie

Mamy nadzieję, że niniejszy poradnik rozwiał wszelkie wątpliwości dotyczące wyboru odpowiedniego oprogramowania geodezyjnego. Jeśli jednak nadal nie jesteś pewien, które z przedstawionych rozwiązań wybrać, skontaktuj się z nami – nasi Doradcy służą pomocą.

Sprawdź ofertę oprogramowania geodezyjnego ->
Powrót
A.M.P.E.R.E. SystemCarlsonESRIHi-TargetLaserlinerLeicaMotorolaNedoNikonSouthTrimbleWydawnictwo Gall
Copyright © 2006-2024 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies. Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.