[ zamknij ]
Kategorie
Producenci
Kontakt
Jeśli jesteś zainteresowany otrzymywaniem informacji na temat nowości, promocji, aktualności z branży, zapisz się do Newslettera APOGEO.
dowiedz się więcej >
polityka prywatności >
Wyszukiwane frazy
Znajdź nas
Krajowy Rejestr Długów
Informacje o produkcie
Moduł C-GEO Edycja 2022: "Wyrównanie osnów 3D/GNSS


Moduł C-GEO Edycja 2022: "Wyrównanie osnów 3D/GNSS
Twoja cena: 900,00 zł + VAT
1.107,00 zł
Koszt Dostawy:                    kurier UPS - GRATIS
Numer katalogowy: C-GEO_3D/GNSS
Producent: Softline
Dostępność: 1 - 5 dni
Opis
Do pobrania
Recenzje Klientów
Poradniki
Nowy moduł do C-GEO – opracowany już po wejściu w życie rozporządzenia: „O standardach...” z listopada 2011 r.
To rozporządzenie wśród wielu innych regulacji silnie akcentuje konieczność wyrównania geodezyjnych osnów pomiarowych, na które składają się zarówno obserwacje „klasyczne” (kierunki, kąty, odległości, przewyższenia), a także obserwacje satelitarne (wektory GNSS) wyznaczające współrzędne punktów osnowy. Obserwacje te muszą tworzyć sieć jednorzędową, a więc - wyrównywane łącznie, w jednym procesie obliczeniowym.

Ścisłemu wyrównaniu podlegać mogą także obserwacje uzyskane z pomiarów tachimetrami elektronicznymi. Dzięki temu w jednym procesie pomiarowym uzyskuje się współrzędne przestrzenne osnowy pomiarowej – staje się ona tym samym osnową dwufunkcyjną.

Jak widać z powyższego, potrzebne było opracowanie wygodnego i kompletnego rozwiązania dla geodety, który dzięki zaawansowanym technologiom pomiarowym uzyskuje potrzebne dane w postaci:
  • obserwacji GNSS (pozyskane z pomiarów odbiornikami GNSS, także przy wykorzystaniu sieci ASG EUPOS),
  • wyników pomiarów wcięć, ciągów poligonowych (dalmierze i tachimetry elektroniczne),
  • ciągów niwelacyjnych (np. zarejestrowane niwelatorami kodowymi),
  • obserwacji tachimetrycznych.
Dane te, od początku istnienia naszego programu, można importować i przetwarzać w C-GEO. Użytkownicy mają możliwość transmisji i konwersji danych z praktycznie wszystkich dostępnych w Polsce tachimetrów oraz formatów z różnych standardów. Jednakże, konieczność wykonywania kolejnych procesów obliczeniowych. np.:
  • generowania danych ciągów poligonowych z obserwacji na punkty nawiązania zarejestrowanych podczas pomiaru tachimetrycznego pikiet,
  • generowania dzienników kątów i boków,
  • pozyskiwania danych do modułu wyrównania ścisłego,
  • „ręczne” obliczanie współrzędnych przybliżonych niezbędnych do wyrównania sieci poziomych, sprawiała, że te działania stały się uciążliwe i czasochłonne.
Analizując dotychczasowe możliwości C-GEO w zakresie obliczania osnowy geodezyjnej, postępujący rozwój technologii pomiarowych, zmiany w prawie i potrzeby użytkowników, zdecydowaliśmy się opracować nowoczesne, optymalne i uniwersalne narzędzie do wyrównania osnów geodezyjnych i pomiarowych metodą najmniejszych kwadratów (pośredniczącą).

Aktualne funkcje i możliwości modułu:
1. Wygodniejszy sposób wprowadzania obserwacji, ich błędów oraz ich ewentualnej modyfikacji (np. import danych z tachimetrii w C-GEO, import danych z plików tekstowych, danych GNSS z formatów RW5 i tekstowych),
2. Automatyczne wyznaczanie współrzędnych przybliżonych na podstawie wprowadzonych danych obserwacyjnych,
3. Ilość wyrównywanych punktów uzależniona od ilości pamięci (a więc np. dla 1GB wolnej pamięci RAM jest możliwość wyrównania sieci o ok 10 000 niewiadomych),
4. Wyrównanie wysokościowe (1D), sytuacyjne (2D) lub przestrzenne (3D), możliwość szybkiej zmiany ustawień w zakresie uwzględniania redukcji: odwzorowawczych, na krzywiznę Ziemi, średnią wysokość terenu, refrakcję,
5. Określanie parametrów różnorodnych błędów pomiarów, które mogą być zapisywane jako zestawy,

6. Możliwość wyrównania pełnych danych tachimetrycznych (Hz, V i SD),
7. Wyrównanie wektorów GNSS pozyskanych metodami statycznymi lub RTK/RTN (dX, dY, dZ),
8. Łączne wyrównywanie różnych typów obserwacji (przewyższenia niwelacyjne, dane tachimetryczne, wektory GNSS, azymuty, kierunki, kąty, odległości),
9. Na nowo zaprojektowana funkcja tworzenia szkicu sieci po wyrównaniu wraz elipsami błędów, możliwością umieszczania wybranych rodzajów obserwacji na mapie C-GEO, a także eksportu rysunku do innych formatów, np. SHP, GML),

10. Integracja szkicu sieci z tabelami obserwacji – np. wybranie na rysunku odcinka wskazuje jego rekord w tabeli danych wyrównania,
11. Szczegółowe raporty zawierające wyniki obliczeń

Proces wyrównania obserwacji geodezyjnych przeprowadzany jest na wybranej płaszczyźnie odwzorowania. W tym celu do wszystkich obserwacji w sposób automatyczny wprowadzane są niezbędne redukcje wynikające z wysokości nad poziomem elipsoidy odniesienia czy też z parametrów odwzorowania.

Istotne znaczenie ma sposób redukcji obserwacji satelitarnych, które przedstawiane są w postaci wektora przestrzennego w układzie geocentrycznym. W wyniku analiz zdecydowano, iż najlepszym rozwiązaniem będzie transformacja wektora [dX dY dZ] wraz z jego pełną macierzą wariancyjno-kowariancyjną na wektor 2D [dN dE] w wybranym odwzorowaniu kartograficznym z wykorzystaniem ścisłych zależności funkcyjnych i przewyższenie zredukowane w oparciu o opublikowany przez GUGiK model geoidy niwelacyjnej 2001.

Przeprowadzane badania testowe wykazały, iż różnice między przyjętym podejściem, a wyrównaniem przeprowadzonym w układzie geocentrycznym (np. w uznanym programie Move3) są z punktu widzenia praktycznego zaniedbywalne (poniżej 1mm). Metoda ta jest również wygodniejsza z punktu widzenia użytkownika, który nie musi dysponować danymi, które byłyby niezbędne dla potrzeb wyrównania w układzie geocentrycznym.

Planowany jest dalszy rozwój nowego modułu, zgodnie z wymaganiami użytkowników i zmieniającymi się uwarunkowaniami technicznymi i prawnymi. Liczymy na to, że będzie istotnie ułatwiał wykonywanie opracowań geodezyjnych.

Autorem rozwiązań numerycznych zastosowanych w module jest Pan Rafał Kocierz - pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa.

Cena modułu to 800,00 zł netto (984,00 zł brutto z VAT 23%). Cena dla użytkowników C-GEO, którzy posiadają wcześniej zakupiony moduł wyrównania sieci poziomej i niwelacyjnej to 600,00 zł netto (738,00 zł brutto z VAT 23%).

Uwaga! Wymagana aktualizacja C-GEO 8.5.12.31 z dnia 31-12-2012 lub nowsza
Nikt jeszcze nie napisał recenzji o tym produkcie.
Napisz recenzję
Spis poradników dostępnych dla tego produktu:

 5  Jakie oprogramowanie geodezyjne?

Poprzednia strona Produkt 32 z 34
w kategorii OPROGRAMOWANIE
Następna strona
Pozostałe produkty z kategorii OPROGRAMOWANIE
Moduł - Transformacja map pomiędzy układami (WGS84, 42, 65, 92, 2000) Moduł Transformacja map umożliwia przetransformowanie treści mapy ... zobacz szczegóły ...
Moduł Mikromap v 5.19: Transformacja map do innych układów (WGS84, 1942, 1965, 1992, 2000, W-wa)
50,00 zł + VAT
61,50 zł
Przekazywanie do Ośrodka Dokumentacji dokumentacji z pomiaru wykonywanego techniką satelitarną w trybie RTK lub RTN, wymaga sporządzenia ... zobacz szczegóły ...
C-Geo Edycja 2022 - Moduł "Dziennik pomiarów RTK/RTN"
350,00 zł + VAT
430,50 zł
C-Station to nakładka na Microstation (GeoOutlook), która umożliwia rysowanie mapy kreskowej zgodnie z instrukcją K1. W oprogramowaniu są ... zobacz szczegóły ...
Oprogramowanie C-STATION (nakładka na Microstation)
760,00 zł + VAT
934,80 zł
A.M.P.E.R.E. SystemAgatecCarlsonESRIHi-TargetLaserlinerLeicaMotorolaNedoNikonSouthTrimbleUbexiWydawnictwo Gall
Copyright © 2006-2024 APOGEO Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Witryna korzysta z plików cookies. Informacje o używanych przez nas plikach cookies można znaleźć w Polityce Plików Cookies. Kontynuując przeglądanie witryny wyrażasz zgodę na używanie plików cookies.